VBWebdesign       2015METRO TOURS

Om oss Kontakt oss

Informasjon om våre reisegarantiforsikringer

Metro Tours er medlem av Engelsk reisegarantiornding (som dekker Norske kunder 100%), og er derfor en trygg or sikker arrangør.

Engelsk reisegaranti har som mål å sikre alle kuder som har kjøpt pakkereise mot konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren. se derfor alltid etter logo (se nedenfor) før en reise blir bestilt.

Våre Norske kunder dekket 100% opp for etthvert innbetalt beløp til selskapet.

-

-

-

1. Reise Garanti Forsikring:

FFI, Financial Failure Insurance. (Rock Insurance)

Denne forsikringen dekker våre gjester i forhold til kravene i Pakkereiseloven § 11. Denne forsikringen trer inn i stedet for medlemskap i RGF og er i forhold til EØS avtalen, direktiv 90/314/EØF art 7.

Om arrangøren skulle gå konkurs eller erklæres insolvent.

a) Før reisen starter, betale tilbake innbetalt beløp.

b) Ved reiseavbrudd, betale tilbake den del av vederlaget som tilsvarer ytelser som ikke er oppfylt.

c) Ved reisens slutt, sørge for fri hjemreise tilbake til avreisestedet for kunden i forhold til opprinnelig reiseplan.

Aktuelle dokumenter:

1-

2.

 Med tanke på urolige økonomiske tider i flere Europeiske land sikrer denne forsikringen at vi får tilbake våre innbetalte penger om en av våre leverandører går konkurs. Denne forsikringen gjelder for både hoteller, flyselskaper, rederier og busselskaper for å nevne noen. Vi kan vel tenke oss problemet om vi kommer til Spania med 50 gjester som skal på en 4 ukers ferie og hotelldøra er stengt når vi ankommer. Hotelloppholdet er vanligvis betalt i god tid før vi ankommer.

Våre forsikringsavtaler fritar ikke den enkelte fra sin plikt til å ha egen gyldig reiseforsikring.

Aktuelle dokumenter:

-

3.

Aktuelle dokumenter:

-ETI


SFI
G&B Travel


Reisegaranti


          SFC, Supplier Failure Cover. (Guaranties & Bonds Ltd)


                                       ETI liability insurance


                      Failsafe Financial Insurance Certificate


          SFC, Supplier Failure Cover. (Guaranties & Bonds Ltd)


                      Failsafe Financial Insurance Certificate


                                       ETI liability insurance


                                       ETI liability insurance


                      Failsafe Financial Insurance Certificate